משקיעים בנדל"ן מחוץ לישראל, אל תיפלו למלכודת המיסוי

משקיעים בנדל"ן מחוץ לישראל, אל תיפלו למלכודת המיסוי

 

 משקיעים בנדל"ן מחוץ לישראל, אל תיפלו למלכודת המיסוי (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום