מרחיבים את הידע – תשואה

מרחיבים את הידע – תשואה

מרחיבים את הידע – תשואה
היחס בין שווי ההשקעה בנכס בנקודות זמן שונות. נתון התשואה לא יצביע על אורך תקופת ההשקעה, אך נהוג להציג תשואה שנתית . תשואה תוצג באחוזים, כיוון שהיא מייצגת את הרווח או ההפסד באחוזים, ולא מספר נקי .

להרחבת המיידע רצוי להתייעץ עם גורם מקצועי במשרדנו.

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום