מרחיבים את הידע – תשואה על ההון

מרחיבים את הידע – תשואה על ההון

מרחיבים את הידע – תשואה על ההון
Return on equity – ROE היחס בין הרווח המתקבל מהשקעה בנדל"ן לגובה ההשקעה . דרך החישוב: רווח השנתי מחולק בהון העצמי שהושקע.

להרחבת המיידע רצוי להתייעץ עם גורם מקצועי במשרדנו.

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום