מרחיבים את הידע – תב"ע

מרחיבים את הידע – תב"ע

מרחיבים את הידע – תב"ע
מסמך בעל תוקף חוקי שנועד להסדיר את השימוש בקרקע בשטח נתון כלשהו. שם נרדף לתוכנית מתאר מקומית, המורכבת משני מסמכים עיקריים: תשריט ותקנון. תב"ע קובעת אילו מבנים ייבנו והיכן, היכן עוברות דרכים, ייעודי קרקע ועוד .

להרחבת המיידע רצוי להתייעץ עם גורם מקצועי במשרדנו.

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום