מרחיבים את הידע – שימוש חורג

מרחיבים את הידע – שימוש חורג

מרחיבים את הידע – שימוש חורג
שימוש שונה מהשימוש שנקבע בתוכנית מתאר מקומית לגבי בניין או קרקע. אישור שימוש חורג ניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

הרחבת המיידע רצוי להתייעץ עם גורם מקצועי במשרדנו.

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום