מרחיבים את הידע – שומה

מרחיבים את הידע – שומה

מרחיבים את הידע – שומה
הערכה או "אומדן לערכו של דבר". הערכת שווי של נכס מקרקעין על ידי שמאי מוסמך. השמאי משתמש בשיטות שונות להוצאת שומה, לרבות שווי שוק, שווי שימוש בנכס, שווי מיוחד ועוד .

להרחבת המיידע רצוי להתייעץ עם גורם מקצועי במשרדנו.

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום