מרחיבים את הידע – קרקע פרטית

מרחיבים את הידע – קרקע פרטית

מרחיבים את הידע – קרקע פרטית
קרקע הנמצאת בבעלות מלאה של אדם או תאגיד פרטי ולא בבעלות אחד משלושת הגופים הבאים:  מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח.

להרחבת המיידע רצוי להתייעץ עם גורם מקצועי במשרדנו. ​​

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.

האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום