מרחיבים את הידע – מס רכישה ברכישת נדל"ן עסקי

מרחיבים את הידע – מס רכישה ברכישת נדל"ן עסקי

מרחיבים את הידע – מס רכישה ברכישת נדל"ן עסקי

החוק העוסק במיסוי זכויות במקרקעין, הינו חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג – 1963. החוק קובע, בין היתר שבעת רכישת זכות במקרקעין יהיה חייב הרוכש במס על רכישת המקרקעין, הוא מס רכישה.

בתקנות מס רכישה סעיף 2(1) נקבע ששיעור מס רכישה על כל רכישת זכות במקרקעין,  שאינה דירת מגורים, הינו 6% (מ- 1/8/2013) משווי העסקה

בשונה מעסקאות נדל"ן למגורים, שיעור מס הרכישה בנדל״ן עסקי הינו קבוע מהשקל הראשון ואינו כפוף למדרגות כלשהן.

להרחבת המידע ניתן להייעץ עם גורם מקצועי במשרדנו.

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום