מרחיבים את הידע – ועדה מקומית לתכנון ובניה

מרחיבים את הידע – ועדה מקומית לתכנון ובניה

מרחיבים את הידע – ועדה מקומית לתכנון ובניה

ועדת התכנון הנמוכה ביותר במסגרת הסדרת התכנון והבניה בישראל. סמכויות רישוי הבנייה בישראל מחולקות בין שלוש ערכאות מרכזיות: ועדות מקומיות, ועדות מחוזיות וועדות ארציות. ועדה מקומית אחראית על מרחב תכנון מקומי אשר לרוב חופף את שטחה של רשות מקומית אחת.

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אחראית על הנפקת היתרי בניה בהתאם לתקנות התכנון והבניה בשטחים בהם קיימת תכנית בניין עיר (תבע) מאושרת. בנוסף למתן היתרים ואישור שינויים על פי סמכויותיה, הוועדה המקומית מגישה להפקדה לוועדה המחוזית תכוניות בתחומה אשר אין בסמכותה לאשרן אך היא מעוניינת בקידומן .

להרחבת המיידע רצוי להתייעץ עם גורם מקצועי במשרדנו .

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום