מקורות חברת מים בע"מ בהליך למכירת מטה החברה ברח' לינקולן 9 בתל אביב ונכס נוסף של חברת בת שח"מ מקורות ביצוע בע"מ ברח' הפלד 1 בחולון

מקורות חברת מים בע"מ בהליך למכירת מטה החברה ברח' לינקולן 9 בתל אביב ונכס נוסף של חברת בת שח"מ מקורות ביצוע בע"מ ברח' הפלד 1 בחולון

מקורות חברת מים בע"מ בהליך למכירת מטה החברה ברח' לינקולן 9 בתל אביב ונכס נוסף של חברת בת שח"מ מקורות ביצוע בע"מ ברח' הפלד 1 בחולון ( לדיווח החברה  ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום