מניחים ירידה קבועה של 20% בנדל"ן מסחרי ושל 10% בנדל"ן למשרדים