מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ושותף, השלימו את רכישת "מגדל מניבים – מיטב" בכפר סבא

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ושותף, השלימו את רכישת "מגדל מניבים – מיטב" בכפר סבא

 

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ ושותף, השלימו את רכישת "מגדל מניבים – מיטב" בכפר סבא, תמורת 291 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום