מניבים קרן הריט החדשה בע"מ השלימה את רכישת מגדל מניבים-מיטב בע"מ בכפר סבא

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ השלימה את רכישת מגדל מניבים-מיטב בע"מ בכפר סבא

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ השלימה את רכישת מגדל מניבים-מיטב בע"מ בכפר סבא ( לדיווח החברה ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום