מניבים קרן הריט החדשה בע"מ במו"מ לרכישת 40% של השותף במגדל מניבים כפר סבא

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ במו"מ לרכישת 40% של השותף במגדל מניבים כפר סבא

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ במו"מ לרכישת 40% של השותף במגדל מניבים כפר סבא תמורת 11.8 מיליון ₪ ומניות ( לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום