מנורה מבטחים משקיעה בפעילות בנדל"ן של אלוני חץ בבריטניה

מנורה מבטחים משקיעה בפעילות בנדל"ן של אלוני חץ בבריטניה

 

מנורה מבטחים משקיעה 490 מיליון שקל בפעילות בנדל"ן של אלוני חץ בבריטניה ( גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום