מנורה מבטחים בדרך להשקיע בנדל"ן בריטי עם קרן של אלוני חץ

מנורה מבטחים בדרך להשקיע בנדל"ן בריטי עם קרן של אלוני חץ

 

מנורה מבטחים בדרך להשקיע בנדל"ן בריטי עם קרן של אלוני חץ ( כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום