מליסרון במגעים מתקדמים לבנות חוות שרתים בחצי מיליארד דולר

מליסרון במגעים מתקדמים לבנות חוות שרתים בחצי מיליארד דולר

מליסרון במגעים מתקדמים לבנות חוות שרתים בחצי מיליארד דולר ( גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום