מלונות הכשרת הישוב בע"מ השלימה את מכירת מלון המעיין בנצרת

מלונות הכשרת הישוב בע"מ השלימה את מכירת מלון המעיין בנצרת

מלונות הכשרת הישוב בע"מ השלימה את מכירת מלון המעיין בנצרת ( לדיווח החברה ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום