מלון רג'נסי ירושלים בע"מ בבעלות קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ מכרה את כל שטחי המסחר במתחם איינשטיין

מלון רג'נסי ירושלים בע"מ בבעלות קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ מכרה את כל שטחי המסחר במתחם איינשטיין

מלון רג'נסי ירושלים בע"מ בבעלות קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ מכרה את כל שטחי המסחר 1,300 מ"ר במתחם איינשטיין 33 ב תמורת 89 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום