מכירים את ToHa‏? תכירו את אחיו הגדול שיתנשא לגובה 80 קומות

מכירים את ToHa‏? תכירו את אחיו הגדול שיתנשא לגובה 80 קומות

 

מכירים את ToHa‏? תכירו את אחיו הגדול שיתנשא לגובה 80 קומות (גלובס).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום