מישורים רוכשת מרכז מסחרי באוקלהומה סיטי

מישורים רוכשת מרכז מסחרי באוקלהומה סיטי

מישורים רוכשת מרכז מסחרי באוקלהומה סיטי בכ-83 מיליון ₪ ( גלובס ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום