מישורים קונה מרכז מסחרי בווירג'יניה

מישורים קונה מרכז מסחרי בווירג'יניה

מישורים קונה מרכז מסחרי בווירג'יניה ב-38 מיליון שקל (כלכליסט).

 

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום