מישורים השקעות נדל"ן בע"מ מכרה נכס במרכז מסחרי בלוס פאסדוס ארה"ב

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ מכרה נכס במרכז מסחרי בלוס פאסדוס ארה"ב

 

שותפה של מישורים השקעות נדל"ן בע"מ מכרה נכס במרכז מסחרי בלוס פאסדוס ארה"ב תמורת 3.4 מיליון $ (לדיווח החברה ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום