מישורים השקעות נדל"ן בע"מ מכרה מבנה בן קומת קרקע מסחרית, שתי קומות משרדים ו 16 מקומות חניה ברעננה

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ מכרה מבנה בן קומת קרקע מסחרית, שתי קומות משרדים ו 16 מקומות חניה ברעננה

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ מכרה מבנה בן קומת קרקע מסחרית, שתי קומות משרדים ו 16 מקומות חניה ברעננה תמורת 23 מיליון ₪ ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום