מישורים השקעות נדל"ן בע"מ השלימה עסקה למכירת חניון מסחרי בדאון טאון של העיר מיאמי ארה"ב

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ השלימה עסקה למכירת חניון מסחרי בדאון טאון של העיר מיאמי ארה"ב

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ השלימה עסקה למכירת חניון מסחרי בדאון טאון של העיר מיאמי ארה"ב תמורת 30 מיליון $ ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום