מישורים השקעות נדל"ן בע"מ השלימה את עסקת טמפה פלורידה

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ השלימה את עסקת טמפה פלורידה

 

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ השלימה את עסקת טמפה פלורידה, תמורת 8.5 מיליון $ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום