מיקרוסופט: נשיק את הדאטה סנטר האזורי בישראל בתחילת 2022

מיקרוסופט: נשיק את הדאטה סנטר האזורי בישראל בתחילת 2022

מיקרוסופט: נשיק את הדאטה סנטר האזורי בישראל בתחילת 2022 (גלובס).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום