מיקרוסופט ישראל תפתח 5 מרכזי פיתוח חדשים – ותגייס 2,500 עובדים

מיקרוסופט ישראל תפתח 5 מרכזי פיתוח חדשים – ותגייס 2,500 עובדים

מיקרוסופט ישראל תפתח 5 מרכזי פיתוח חדשים – ותגייס 2,500 עובדים (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום