מיקרוסופט במחקר ענק על עבודה מהבית: פוגעת בתקשורת ומסכנת את החדשנות

מיקרוסופט במחקר ענק על עבודה מהבית: פוגעת בתקשורת ומסכנת את החדשנות

מיקרוסופט במחקר ענק על עבודה מהבית: פוגעת בתקשורת ומסכנת את החדשנות ( TheMarker).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום