"מינימום עלות, מקסימום גמישות": כך ייראה משרד העתיד של צ'ק פוינט

"מינימום עלות, מקסימום גמישות": כך ייראה משרד העתיד של צ'ק פוינט

"מינימום עלות, מקסימום גמישות": כך ייראה משרד העתיד של צ'ק פוינט (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום