מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ התקשרה בהסכם מותנה לרכישת נכס מסחר ומשרדים בנתניה

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ התקשרה בהסכם מותנה לרכישת נכס מסחר ומשרדים בנתניה

מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ התקשרה בהסכם מותנה לרכישת נכס מסחר ומשרדים בנתניה ( לדיווח בחברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום