מחירי השכירות של משרדים ירדו ב-8% – אבל לאן הולך השוק?

מחירי השכירות של משרדים ירדו ב-8% – אבל לאן הולך השוק?

מחירי השכירות של משרדים ירדו ב-8% – אבל לאן הולך השוק? (ביזפורטל).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום