מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד מכרה מרכז מסחרי בארה"ב

מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד מכרה מרכז מסחרי בארה"ב

 

מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד מכרה מרכז מסחרי בארה"ב תמורת 13 מיליון $ ( לדיווח החברה(.

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום