מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד השלימה רכישת נכס הנדל"ן Commons Square Center בפנסילבניה שבארה"ב

מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד השלימה רכישת נכס הנדל"ן Commons Square Center בפנסילבניה שבארה"ב

מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד השלימה רכישת נכס הנדל"ן  Commons Square Center  בפנסילבניה שבארה"ב (לדיווח החברה ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום