מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד השלימה את מכירת מרכז מסחרי Talbot בקנדה

מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד השלימה את מכירת מרכז מסחרי Talbot בקנדה

מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד השלימה את מכירת מרכז מסחרי  Talbot בקנדה ( לדיווח החברה ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום