מגה אור החזקות בע"מ רכשה מקרקעין בשטח של 163 דונם לתעשייה ואחסנה בבית שמש

מגה אור החזקות בע"מ רכשה מקרקעין בשטח של 163 דונם לתעשייה ואחסנה בבית שמש

מגה אור החזקות בע"מ רכשה מקרקעין בשטח של 163 דונם לתעשייה ואחסנה בבית שמש והתקשרה בהסכם שיתוף תמורת 65 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום