מגדל הכישור בע"מ חברת בת 50% של לוינסקי-עופר בע"מ תחל לבנות 2 מגדלי משרדים ומסחר 30,000 מ"ר בכישור 4 חולון

מגדל הכישור בע"מ חברת בת 50% של לוינסקי-עופר בע"מ תחל לבנות 2 מגדלי משרדים ומסחר 30,000 מ"ר בכישור 4 חולון

מגדל הכישור בע"מ חברת בת 50% של לוינסקי-עופר בע"מ תחל לבנות 2 מגדלי משרדים ומסחר 30,000 מ"ר בכישור 4 חולון (לדיווח החברה ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום