מגדל ביטוח נכנסת לשותפות בפרויקט משרדים ומסחר בתל השומר