מגדל ביטוח בע"מ מכרה למליסרון בע"מ את מלוא אחזקותיה בקניון רמת אביב

מגדל ביטוח בע"מ מכרה למליסרון בע"מ את מלוא אחזקותיה בקניון רמת אביב

חברת בת של מגדל ביטוח בע"מ מכרה למליסרון בע"מ את מלוא אחזקותיה בקניון רמת אביב תמורת 425 מיליון ₪ (לדיווח מגדל).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום