מבני תעשיה מכרה 3 נכסים תעשייתיים בצרפת

מבני תעשיה מכרה 3 נכסים תעשייתיים בצרפת

חברת בת של מבני תעשיה מכרה 3 נכסים תעשייתיים בצרפת תמורת 42.5 מיליון אירו ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום