מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ קיבלה היתר חפירה דיפון וביסוס בפרויקט הסוללים בתל אביב

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ קיבלה היתר חפירה דיפון וביסוס בפרויקט הסוללים בתל אביב

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ קיבלה היתר חפירה דיפון וביסוס בפרויקט הסוללים בתל אביב ( לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום