מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ התקשרה בהסכם עם אלקטרה השקעות (1998) בע"מ לרכישת מגרש 10 דונם בראשל"צ

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ התקשרה בהסכם עם אלקטרה השקעות (1998) בע"מ לרכישת מגרש 10 דונם בראשל"צ

מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ  התקשרה בהסכם עם אלקטרה השקעות (1998) בע"מ לרכישת מגרש 10 דונם במתחם האלף במערב ראשון לציון תמורת 122 מיליון ₪ (לדיווח מבנה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום