מאיו יזמות תקים שני מר"לוגים בהיקף של 21 אלף מ"ר בסמוך לאשקלון

מאיו יזמות תקים שני מר"לוגים בהיקף של 21 אלף מ"ר בסמוך לאשקלון

מאיו יזמות  תקים שני מר"לוגים בהיקף של 21 אלף מ"ר בסמוך לאשקלון (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום