לוינסקי-עופר בע"מ חברה מאוחדת של א. ליבנטל אחזקות בע"מ ביחד עם קבוצת מימון יקימו 20,000 מ"ר שטחי משרדים ומסחר ו-550 יח"ד בשטח 62,000 מ"ר באזור הבורסה רמת גן

לוינסקי-עופר בע"מ חברה מאוחדת של א. ליבנטל אחזקות בע"מ ביחד עם קבוצת מימון יקימו 20,000 מ"ר שטחי משרדים ומסחר ו-550 יח"ד בשטח 62,000 מ"ר באזור הבורסה רמת גן

לוינסקי-עופר בע"מ חברה מאוחדת של א. ליבנטל אחזקות בע"מ ביחד עם קבוצת מימון יקימו 20,000 מ"ר שטחי משרדים ומסחר ו-550 יח"ד בשטח 62,000 מ"ר באזור הבורסה רמת גן (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום