לודזיה רוטקס השקעות בע"מ השלימה רכישת קרקע בניו הייבן קונטיקט ארה"ב

לודזיה רוטקס השקעות בע"מ השלימה רכישת קרקע בניו הייבן קונטיקט ארה"ב

חברת בת של לודזיה רוטקס השקעות בע"מ השלימה רכישת קרקע בניו הייבן קונטיקט ארה"ב ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום