לודזיה רוטקס השקעות בע"מ השלימה מכירת נכסי מקרקעין בממפיס ארה"ב

לודזיה רוטקס השקעות בע"מ השלימה מכירת נכסי מקרקעין בממפיס ארה"ב

לודזיה רוטקס השקעות בע"מ השלימה מכירת נכסי מקרקעין בממפיס ארה"ב (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום