להתראות תל אביב? הבנק הבינלאומי בוחן העברת חלק מהמטה לראשל"צ

להתראות תל אביב? הבנק הבינלאומי בוחן העברת חלק מהמטה לראשל"צ

להתראות תל אביב? הבנק הבינלאומי בוחן העברת חלק מהמטה לראשל"צ  (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום