להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ רכשה 2 נכסים מניבים בגרמניה

להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ רכשה 2 נכסים מניבים בגרמניה

להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ רכשה 2 נכסים מניבים בגרמניה ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום