להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ ושותפים מכרו נכס נדל"ן מניב בהאנובר, גרמניה

להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ ושותפים מכרו נכס נדל"ן מניב בהאנובר, גרמניה

 להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ ושותפים מכרו נכס נדל"ן מניב בהאנובר, גרמניה, תמורת 11.9 מיליון אירו ( לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום