להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ השלימה רכישת קרקע להקמת מגדל בן 40 קומות, מסחר, תעסוקה ומגורים ס"ה כ 50 אלף מ"ר ברח' המסגר תל אביב

להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ השלימה רכישת קרקע להקמת מגדל בן 40 קומות, מסחר, תעסוקה ומגורים ס"ה כ 50 אלף מ"ר ברח' המסגר תל אביב

להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ השלימה רכישת קרקע להקמת מגדל בן 40 קומות, מסחר, תעסוקה ומגורים ס"ה כ 50 אלף מ"ר ברח' המסגר תל אביב תמורת 390 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום